top of page

MASSATGE ESTRUCTURAL APLICAT A LES CADENES MUSCULARS

CASOS D'APLICACIÓ

Millora postural, tonificació del cos, major benestar emocional, etc.

7-canviglobal_estructuralb.jpg

Què és el Massatge Estructural?

El Massatge Estructural és una tècnica manual de treball corporal que afecta l'estructura del cos, que s'aplica en un protocol de 10 sessions amb maniobres específiques sobre el teixit profund y seguint unes línies o Cadenes Musculars que envolten tot el cos.

 

El Massatge Estructural treballa la forma com el nostre cos s'interrelaciona amb ell mateix, o sigui, intenta harmonitzar les parts amb el tot, de manera que puguin funcionar amb la màxima eficiència, millorant la postura, la respiració, la flexibilitat, etc. 

 

 

Per a qui és el Massatge Estructural?

És una tècnica que es pot aplicar a un ampli ventall de persones, de totes les edats, que busquin retrobar un major equilibri en l'àmbit físic o una millora de la seva aparença externa. Essent especialment recomanable per a les persones que requereixen un alt rendiment físic. S'obtenen, també, bons resultats en desequilibris corporals crònics.


 

Quin és el seu Objectiu?

Aquests massatges estan dissenyats per restablir l'equilibri de l'estructura corporal, la gràcia i l'harmonia del moviment, el benestar i la sensació d'encaixar en el mateix cos, tenint també un efecte a l'àmbit vivencial sobre la persona.

 

Per què 10 sessions?

Les sessions tenen, cada una d'elles, un sentit i un ordre que ens permetran haver fet, al finalitzar-les totes, un treball acurat de tot el cos.
La primera sessió treballa la part anterior del cos, la segona la posterior, la tercera els laterals, la setena la columna, la vuitena els braços, etc.

 

Estan també estructurades en grups segons el tipus de teixit a treballar:

  • Les quatre primeres treballen els teixits superficials.

  • Les quatre següents aborden els teixits més profunds.

  • Les darreres dues integren les capes superficials amb les profundes.

 

Què podem esperar de les sessions?

 

  • Una tonificació general del cos que ens permetrà, per exemple, mantenir l'esquena recta, evitant adoptar una mala postura corporal que ens pot provocar una múltiple contractura a l'esquena.

  • Una millora de la mobilitat amb una major amplitud articular, que ens aportarà un major equilibri i dinamisme de la columna, contrarestant els efectes dels excessos (espatlles carregades, postures arquejades, etc).

  • Una major resistència a l'estrès, augmentant la nostra capacitat respiratòria. A partir de la relaxació del diafragma podrem abordar millor les situacions de tensió, retardant l'aparició del cansament i això ens permetrà reduir l'estrès.

  • Una disminució o desaparició de molèsties cròniques, ja tinguin el seu origen en un dolor muscular per una contractura, o siguin a conseqüència d'una mala postura corporal.

  • Una millora de la postura, aconseguint equilibrar i millorar la columna (esquena carregada), els genolls en 'X' i/o genolls en '( )' (cames garrelles), les espatlles caigudes, etc, aportant una millor aparença física.

  • Una major estabilitat emocional, ja que amb el Massatge Estructural equilibrem el cos que és el vehicle d'expressió i recepció de les nostres sensacions, sentiments, emocions, etc. Si aquest 'vehicle' funciona més harmoniosament, tot el conjunt també ho fa, passant a ser font de benestar i confort.

bottom of page