top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

JOSEP FERRER ANGLADA informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació a través del seu lloc web.

 

JOSEP FERRER ANGLADA és el Responsable del tractament de les dades personals de l'usuari, per la qual cosa se li facilita la següent informació referent al tractament de les seves dades:

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament son:

- Remissió de comunicacions comercials publicitàries per telèfon, e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o digital o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per JOSEP FERRER ANGLADA i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

- Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

- Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

 

CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l'interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

 

COMUNICACIÓ O CESSIÓ DE LES DADES

Les seves dades seran tractades per JOSEP FERRER ANGLADA, per col•laboradors i prestadors de serveis.

 

DRETS QUE ASSISTEIX A L’USUARI

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

- Dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

 

DADES DE CONTACTE PER A EXERCIR ELS DRETS D’USUARI

Ha d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

Adreça postal: Carrer Sant Pere, 32 2n 3a – 08221 Terrassa (Barcelona).

Adreça electrònica: info@canviglobal.cat

 

2. INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

En el cas de menors de 18 anys no està permès l'ús de formularis al nostre web.
Els usuaris, introduint les vostres dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

 

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis que el Responsable li faciliti siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

4. BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

bottom of page