top of page

MASSATGE I ESTIRAMENTS: LA COMBINACIÓ PERFECTA

El massatge és una tècnica cada vegada més coneguda en la nostra societat. Si bé sabem els seus efectes relaxants i analgèsics, és menys coneguda però la seva capacitat de retornar la longitud fisiològica als músculs i fàscies i fins i tot a les articulacions si es combina amb altres tècniques. El massatge és molt efectiu quan el múscul es troba tens en excés (hipertonia) per efecte d'un sobreesforç puntual, per un mal gest repetitiu o per tensió per estrès, o quan no existeix un to muscular suficient (hipotonia) per efecte del cansament, desentrenament o acumulació de restes metabòliques.


Els efectes dels estiraments són diversos, el més evident és la reducció de la tensió muscular, permetent que el cos se senti més relaxat. L’amplitud articular augmentarà després de l’estirament, pel que aconseguirem que el múscul no s’escurci i modifiqui la nostra estructura corporal. Amb l'edat, els músculs, lligaments i tendons tendeixen a perdre la seva viscositat i capacitat elàstica, pel que pot aparèixer retracció, tensió i escurçament d'aquestes estructures.
LA CLAU ES LA COMBINACIÓ


Així doncs, un múscul com el bíceps pot ser treballat amb massatge seguint la direcció de les seves fibres, que van des de les espatlles al colze, per estirar-les en sentit contrari a la seva acció habitual, la qual cosa permet oxigenar-les activant la circulació interna. O es poden aplicar maniobres perpendiculars al múscul que serviran per descarregar la tensió alleugerant el dolor. Podent afegir-hi la pressió en els punts gallet, que serà molt efectiva per propiciar el descens de la tensió en tot el múscul. Si tot aquest treball ho combinem amb un estirament específic, ens permetrà allargar les fibres del bíceps, augmentant el rang de moviment de les articulacions que estan connectades amb ell.


En la pràctica diària és molt habitual trobar un escurçament d’una cadena muscular o d’un grup muscular que es troben en una part del cos distants a on hi ha la molèstia. El massatge i els estiraments ens ajudaran a normalitzar aquestes cadenes i a recuperar el benestar corporal perdut.


Una vegada relaxat el múscul amb massatge és fàcil estirar-lo, vigilant sempre de no superar el límit articular. D'aquesta manera aconseguirem normalitzar el recorregut articular a l’hora que activem els lligaments de la zona, prevenint l'aparició de noves disfuncions. Realitzar estiraments està a l'abast de tothom, no importa l'edat ni la condició física de partida de les persones. El que és realment important és conèixer l'exercici a realitzar i executar-lo adequadament.Fer estiraments ens permet conèixer millor el nostre cos; és així degut a la necessitat de realitzar moviments molt concrets i precisos al fer-los, augmentant la nostra consciència corporal, fet que sempre redundarà en una major qualitat de vida.


La combinació de massatge (relaxació muscular) i estirament (elongació muscular) ens aportarà una musculatura preparada per adaptar-se millor als esforços i requeriments tant de la nostra vida quotidiana com de la pràctica habitual d'esport.


Entrades destacades
Entrades recents
Arxiu
Buscar per tags
bottom of page