top of page

LA LLEI DE L'ATRACCIÓ

La Llei de l'Atracció es basa en la idea que l'Univers està format per vibracions (altes/baixes – positives/negatives), que són atretes per vibracions semblants. Aquesta Llei és una filosofia metafísica que diu que el teu poder de pensament afecta el teu món exterior, en formes que van molt més enllà del regne físic.


En altres paraules, la Llei de l'Atracció és la creença que, en enfocar-se en una mena de pensaments (ja siguin positius o negatius), una persona atreu a la seva vida experiències o coses tan positives, com a negatives.La llei de l'atracció no té fonament científic, depèn de la creença de cada persona. No obstant això, encara que no es pugui parlar en termes científics, si és cert que una persona es pot enfocar de manera positiva a pensar el que es mereix i desitja per a atreure-ho.


Per a tractar que alguna cosa que visualitzem es materialitzi, hi ha una sèrie de factors a tenir en compte:


1) Centra't en el que vols: Si et centres en el que vols podràs tenir major claredat per a aconseguir-ho. Molta gent és centra en el que no vol i per això quan se li pregunta que desitja no ho té clar. No obstant això, fer una llista de tot allò que es vol aconseguir i oblidar-se del que no es desitja, serà clarificador i se centraran les nostres forces en això per a aconseguir-ho.


2) Determina la qualitat dels teus pensaments: Cal valorar els pensaments que s'estan tenint respecte a allò que es vol aconseguir. Aquí intervenen elements com les creences limitants que suposen una limitació per a aconseguir allò que es desitja. Segons la llei d'atracció l'energia que s'emet és idèntica a la qual es rep. Si es tenen pensaments positius i motivadors, conformaran una gran base per a aconseguir el que s'anhela.


3) Visualitza el que desitges: Una de les coses importants que es poden fer per a atreure el que un vol és visualitzar-ho com si ja fos real. Asseure's i pensar de manera detallada el que es vol aconseguir perquè ja comenci a formar part de la mateixa realitat de la persona i determinar les accions més adequades per a poder aconseguir-ho.


4) Passar a l'acció: No sols amb pensar-ho és suficient per a aconseguir-ho. Cal establir una sèrie d'accions, unit a l'anterior, per a poder aconseguir-ho. Per exemple, si una persona desitja perdre pes pot visualitzar-se amb menys quilos, amb la roba que es posaria, però a més haurà de començar a millorar la seva alimentació i a practicar esport.Sempre és molt millor tenir una actitud positiva i centrada a aconseguir el que un vol que centrar-se en pensaments negatius sobre el que s'anhela. Creure que succeirà, sentir-nos agraïts amb les coses que ja tenim i al mateix temps pensar que la vida ens donarà més coses si ens sentim així, perquè estarem oberts a tot el bo que aquesta ens ha d'oferir.


Per tant, la llei de l'atracció pot resultar de gran ajuda per a atreure allò que un vol per a millorar la seva vida o ser més feliç.https://carlicas.com/ley-de-la-atraccion/

Comments


Entrades destacades
Entrades recents
Arxiu
Buscar per tags
bottom of page